Di Mana Ayah Lulu?


Regular price $9.90
Di Mana Ayah Lulu?

Penulis: Rei El Tsurayyaa

Terjemahan:Nur-el-hudaa Jaffar

Ilustras: Melani Putri

Sinopis: Lulu dan ayahnya ke pasar raya. Namun Lulu lea bermain di pasar raya sehingga belie tidak light ayahnya lagi. Bagaimana Lulu hendak mencari ayahnya ? 

Related Products