Mana Gigi Atuk? (Where Are Grandpa's Teeth)


Regular price $5.50
Mana Gigi Atuk? (Where Are Grandpa's Teeth)
Mana Gigi Atuk? (Where Are Grandpa's Teeth)

Author: Noreen Mahzati Ahmad Mahdzan

Synopsis: Buku bacaan dwibahasa ini menyediakan maklumat tentang kesihatan asas gigi untuk kanak-kanak. 

This bilingual book provides basic information regarding basic dental care for children. 

Type: Paperback

Related Products