Use code HELLO2024 to get 10% off your 1st book purchase of $45 and up! ( excl. shipping, sales & bundle items)

Untuk Siapakah Buah Zaitun Ini?


Regular price $9.90
Untuk Siapakah Buah Zaitun Ini?
Untuk Siapakah Buah Zaitun Ini?
Untuk Siapakah Buah Zaitun Ini?
Untuk Siapakah Buah Zaitun Ini?

Penulis: Fatima Sharafeddine

Penterjemah: Syed Ali Semait

Ilustrasi: Tina Makhlouf

Sinopsis: Rana baru pindah ke rumah baharu. Rumahnya terletak di sebelah pokok zaitun. Rumah Jad pun terletak di sebelah pokok itu. Apabila musim memetik buah zaitun tiba, keluarga Rana pun bersiap sedia. Namun mereka dihalang oleh keluarga Jad. Mereka berkata pokok zaitun itu milik mereka. Kedua-dua keluarga itu mula bertengkar!

Related Products